Bruggen bouwen in personeelszaken

Human Bridge is een bureau dat zich voor meer dan 100% inzet om bruggen te bouwen in personeelszaken. Een professionele dienstverlener in de wereld van de Human Resources.

Welkom bij Human Bridge

Heeft u behoefte aan advies en ondersteuning bij het ontwikkelen van personeelsbeleid, wilt u meer uit uw medewerkers halen, wilt u uw personeelsbeleid beter afstemmen op uw organisatiedoelen, wilt u meer motivatie en betrokkenheid van uw personeel, of heeft u tijdelijk een tekort aan capaciteit op uw personeelsafdeling? Dan kan Human Bridge veel voor u betekenen.

Human Bridge werkt vanuit een mensgerichte en resultaat gerichte aanpak. Meer hierover leest u bij “Diensten”. Het op een constructieve manier “bouwen” van bruggen die “beide zijden” met elkaar verbinden is hierbij steeds het uitgangspunt.

Mannetjes met puzzelstukjes

HR professional op strategisch en operationeel niveau

Humanbridge is een professional op strategisch en operationeel niveau. Dat is van groot belang, want het strategisch beleid en het personeelsbeleid van een organisatie hebben grote invloed op elkaar.

Dienstverlening in heldere en praktische taal

Humanbridge zorgt ervoor dat de dienstverlening in een heldere en praktische taal zal plaatsvinden en daarmee herkenbaar zal zijn voor iedereen.

w

Dienstverlening op advies- project of interimbasis

Humanbridge biedt dienstverlening aan op advies-, project- of interimbasis.

1 HR advies

2 HR Projecten

3 HR interim

4 Duurzame Inzetbaarheid

Bruggen bouwen:

Het bouwen van bruggen kan op vele manieren gebeuren.

Vacature en invulling

Werving en selectie

Ambitie en realisatie

Opleidingen en loopbaanbegeleiding

Arbeidsconflict en afvloeiing

Ontslag en mediation

Beloning en loongebouw

Kostenbeheersing

Aanname en doorgroei

Ontwikkeling

Afwezigheid en reïntegratie

Verzuimbegeleiding

Individu en organisatie

Balans en talentbenutting

Referenties